Els calendaris de 20x30 i 30x40 espiral poden portar fins a tres fotografies per fulla, total 36.

Cal enviar les fotos ordenades per mesos. Els mesos sempre es col·loquen a la part inferior i horitzontal.

Calendaris 20x30 i 30x40

(un mes per fulla)