Els calendaris de 20x30 i 30x40 amb una sola fulla la fotografia pot ser vertical o horitzontal.

Calendari 20x30 i 30x40

(un sola fulla)