Els calendaris de 7x10 cartera es col·loca la fotografia a una cara i els mesos a l'altre cara.

A la part inferior de la cara dels mesos hi ha espai per escriure un text o col·locar una marca.

Calendaris 7x10 cartera

(fulla de imatge complerta)